הכוונה לקראת פרישה הינו תהליך חיוני ובעל משמעויות רחבות מהבחינה האישית והכלכלית עבור כולנו. חשיבות תהליך הכוונה לפרישה בידי גורמי מקצוע הינה רבה ועשויה להוות את ההבדל בין פרישה בתנאים ראויים המבטיחים לכם איכות ורמת חיים טובה, לבין הפסדים ובזבוז של כספי חיסכון יקרים. תהליך הפרישה מאפשר קבלת תמונה ברורה אודות המצב הפיננסי שלכם לקראת יום הפרישה וכן תכנון נכון למימוש הכספים המגיעים לכם באופן כזה אשר יתאים לצרכיכם, מטרותיכם ולהוצאות עתידיות, תוך מזעור המיסוי.

ליווי והכוונה פיננסית לקראת פרישה
תהליך הכוונה לפרישה בידי סוכן פנסיוני של חברת דרור – ביטחון פיננסי כולל מגוון שירותים פיננסיים מקצועיים בידי טובי המומחים בתחום. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם החברות הגדולות במשק לשם תכנון מסלולי פרישה בהתאמה אישית לכל לקוח. דרור – ביטחון פיננסי כוללת צוות סוכנים בהם סוכן ביטוח דימונה, סוכן ביטוח להבים ועוד אשר יסייעו בידכם לבצע תהליך הכוונה לפרישה באופן אשר יבטיח שמירה על האינטרסים שלכם אל המוסדות השונים וחברות הביטוח. סוכן ביטוח דימונה וכן סוכן ביטוח להבים יספקו לכם אפשרות למיצוי זכויות וניהול החיסכון הפנסיוני שלכם באופן מיטבי:
• מימוש תכניות כלכליות לאור זיהוי צרכי הלקוח בהתאמה אישית, בין אם במימוש החיסכון הפנסיוני באופן חד פעמי ובין אם באמצעות קצבה חודשית.
• מיסוי – בחינה מעמיקה אודות משמעות המיסוי לגבי כל תכנית וקבלת תמונה ברורה ומלאה לגבי הדרך הנכונה למימוש הכספים, תוך התחשבות ושקלול המס הנדרש לתשלום.
• הכוונה לגבי אפשרויות נוספות לניצול מיטבי של כספי הפנסיה שלכם, תוך התייחסות לחסכונות קיימים ולאלטרנטיבות חדשות בשוק.
• סיוע בקבלת החלטות והכנת דיווחים עבור מס הכנסה.
• הכוונה בנוגע להמשכיות תכנית החיסכון הפנסיוני או מימושה.
• ליווי והדרכה לשמירת רצף החיסכון הפנסיוני מול מעסיקים.
אנו כאן בעבורכם – מיצוי זכויות לקראת פרישה

דרור – ביטחון פיננסי תסייע בידכם למצות את הכנסותיכם בעת הפרישה באופן מיטבי ומקסימלי. אנו נלווה אתכם מהבחינה הפרוצדורלית והפיננסית מקצועית על מנת למזער את תשלום המס ולזכות ולמצות את הטבות המס הרלוונטיות לגביכם.

דילוג לתוכן